Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
Naujiena
WURTH Aktyvios valymo putos stiklui

WURTH Aktyvios valymo putos stiklui

AVLW089025

5,45 €   4,50 € be PVM
5,45 €   |  4,50 € be PVM

Produkto aprašymas

Stiklo ir lygių paviršių putų valiklis

  • Nenuteka nuo vertikalių paviršių. Visiškai nepalieka valymo pėdsakų;
  • Lengvai pašalina visus nešvarumus nuo vidinio langų paviršiaus;
  • Taip pat tinka motociklininkų šalmų antveidžiams, veidrodžiams, žibintams ir pan. valyti;
  • Itin ekonomiškos dėl 20x išeigos;
  • Talpa: 500 ml.

Pašalina stipriai prilipusius vabzdžius, paukščių ekskrementus, taboka dūmų apnašas, riebalus, silikoną, nusitrynusios gumos apnašas.

Valo visus stiklinius paviršius (automobilių langus, veidrodėlius ir t. t.), dažytus paviršius (variklio dangti, radiatoriaus groteles, koklius, porcelianą).

Naudojimas: flakoną prieš purškiant gerai pakratyti. Apipurkšti tolygiai valomą paviršių. Trumpai leisti putoms veikti (didesnėms nešvarumams pailginti veikimo laiką arba pakartoti). Nuvalyti sausu ir švariu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu.

Dėmesio: H226 Degūs skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.