Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Aerozolinis citrusinis valiklis Tesa 60042 200ml

AVLTE60042200

11,00 €   9,09 € be PVM
11,00 €   |  9,09 € be PVM

Produkto aprašymas

60042 Purškiamas citrusinis klijų valiklis 200ml Valiklis skirtas lengvam klijų pašalinimui nuo plastikinių, stiklinių ir metalinių paviršių. Patikimai nuvalo beveik visų lipnių juostų klijų likučius, o taip pat pašalina tepalų, bitumo, smalos ir kitas dėmes. Išgaruoja be pėdsako ir palieka malonų kvapą. Sudėtyje nėra silikono ir chloro tirpiklių. Sudėtyje esantys >30% alifatiniai angliavandeniai ir LIMONENAS atitinka (ES) nustatytų normų No. 648/2004, skirtų valikliams, reikalavimus.

PAVOJINGA! Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinant gali sprogti. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Neįkvėpti purškiklio. Vengti kontakto su oda ir akimis. Nemesti į kanalizaciją. Panaudotą flakonėlį išmesti į jam skirtą konteinerį ar atiduoti į tam skirtą atliekų surinkimo punktą. Dėvėti tirpikliams atsparias pirštines, naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugas. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti patekimo į aplinką. DĖMĖSIO! Laikyti gerai uždarytą, atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Dirbant nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 C laipsnių temperatūroje. Po panaudojimo nebadyti ir nedeginti net tuščio. Valiklį panaudojus uždarose patalpose būtina jas išvėdinti - gali susidaryti sprogių medžiagų mišiniai. Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra (R)-p-mentha-1,8-dieno.