Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
Balti klijai Cosmofen HV 200g

Balti klijai Cosmofen SL-660.120 HV, 200g

AKLCOHV200B

5,25 €   4,34 € be PVM
5,25 €   |  4,34 € be PVM

Produkto aprašymas

Balti PVC klijai, skirti greitam ir patikimam kietų ir suputintų PVC plokščių ar profilių suklijavimui. Geras atsparumas temperatūrai nuo -30 iki +35 laipsnių celsijaus, atsparūs UV spinduliams.

Naudojami reklamos, PVC langų, santechninių vamzdynų ir kt. gamybai.

  • Talpa: 200 g;
  • Pirminis sukibimas: 2-4 min;
  • Sustingimo laikas: 24 h.

Pavojinga!  Sudėtyje yra acetono, tetrahidrofurano. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H225 Labai degus. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones.  P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti.P308+P313 Esant ar numanant sąlytį, kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel. +37052362052. P403+P233  Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Talpą laikyti sandariai uždarytą. EUH019 Gali sudaryti sprogius peroksidus. Galiojimo laikas - 24mėn.