Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Cosmofen CA 12 CA-500.200, 20g

AKLCOCA1220

3,30 €   2,73 € be PVM
3,30 €   |  2,73 € be PVM

Produkto aprašymas

Momentiniai klijai cianoakrilato (CA) pagrindu. Skirti organiniam stiklui, putintoms PVC plokštėms ir kitoms medžiagoms klijuoti.

Gali būti naudojami: reklamos, batų, elektronikos, juvelyrikos industrijos ir t.t.

  • Talpa: 20 g;
  • Klampumas: 70mPa/s;
  • Pirminis sukibimas: 5-9 s.

Atsargiai! Сianoakrilatas. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. H315+H319+H335 Stipriai dirgina odą, akis ir kvėpavimo takus.  P261 Stengtis neįkvėpti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti. P302+P352 Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arbą kreiptis į gydytoją.