Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
Klijai Cosmopur K1 310 ml

Klijai Cosmopur K1 PU-100.110 smėlio spalva, 310 ml

AKLCOK1310

8,75 €   7,23 € be PVM
8,75 €   |  7,23 € be PVM

Produkto aprašymas

"COSMOPUR K1" yra universaliai naudojami poliuretaniniai montažiniai siūles užpildantys klijai. Jų sudėtyje nėra tirpiklio, pasižymi ypač greita reakcija ir tąsiai elastinga siūle. Klijai naudojami montuojant langus bei laiptus, statybose, o taip pat ir kitose montavimo, pramonės srityse. "COSMOPUR K1" labai gerai klijuoja medį bei kitas statybines medžiagas. Jis taip pat skirtas organiniam stiklui, aliuminio kompozicinėms plokštėms, keramikai, metalui, bei termoplastui klijuoti, klijuojamus paviršius atitinkamai paruošus.

Techniniai duomenys:

 • Pagrindas : 1-K- drėgmę surišantis poliuretanas, kurio sudėtyje nėra tirpiklio (nėra lengvai lakių organinių junginių, virimo taškas < +200 °C);
 • Spalva: Sukietėjusios plėvelės smėlio;
 • Plėvelės savybės: Sukietėjusios plėvelės tąsi – elastinga;
 • Tąsumas (klampumas): prie +20°C vidutiniškai tąsūs, pastos konsistencijos;
 • Tankumas: pagal EN 542 prie +20°C apie 1.52 g/cm³;
 • Funkcinis tvirtumas: priklausomai nuo naudojimo,prie +20°C apie 15 min;
 • Sukietėjimo laikas: 2,5 mm klijų juostelė prie +20°C, 60% santykinės drėgmės apie 24 val;
 • Minimali darbinė temperatūra: nuo +7°C;
 • Užkietėjusius klijus "COSMOPUR K1" galima šlifuoti ir dengti laku;
 • Nesukietėjusius klijus "COSMOPUR K1" galima valyti priemone "COSMOFEN 60";
 • Talpa: 310ml.

PAVOJINGA! H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus ar apsunkinti kvėpavimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H373 Gali pakenkti organams, jei medžiaga veikia ilgai ar kartotinai įkvėpus. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P260 Neįkvėpti.P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P284 Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti.  P302+P352 Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P308+P313 Esant ar numanant sąlytį, kreiptis į gydytoją. P308+P313 Esant ar numanant sąlytį, kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel. +37052362052. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.  Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.