Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Acrifix 1R 0192, 100g

AKLAC0192100

11,73 €   9,70 € be PVM
11,73 €   |  9,70 € be PVM

Produkto aprašymas

Polimeriniai vieno komponento klijai skirti klijuoti ekstruziniu (XT) ar lietu (GS) būdu pagamintam skaidriam, akriliniam (PMMA) organiniam stiklui. Kietėja veikiant UV spinduliams (saulės šviesai). Tinka klijuoti briaunas ir plokštumas, kai klijuojamos detalės skaidrios. Acrifix 1S 0192 sustingę būna tvirti, atsparūs atmosferos poveikiui, rekomenduojama atkaitinti. Stingimo metu burbuliukai nesusidaro.

Savybės:

  • Laikas, po kurio klijuotas detales galima apdirbti: > 3val;
  • Spalva: skaidri;
  • Klampumas (+20 ° C): 1600 - 2000 mPA/s.

Pavojinga! EUH208  Gali sukelti alerginę reakciją. Skirta tik profesionaliems naudotojams. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. H225 Labai degus.Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H315+H317+H335 Dirgina odą ir kvėpavimo takus.  P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti. P302+P352 Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P312 Patekus į organizmą ar pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arbą kreiptis į gydytoją. Galiojimo laikas 24mėn. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.