Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
Ypatingai stiprūs purškiami klijai Tesa 60022 500ml

Ypatingai stiprūs purškiami klijai Tesa 60022 500ml

AKLT60022

21,25 €   17,56 € be PVM
21,25 €   |  17,56 € be PVM

Produkto aprašymas

Labai stiprūs plėvelę suformuojantys klijai ilgalaikiam audinio, plastiko, kartono,porolono, izoliacinių medžiagų, vinilo, odos, gumos suklijavimui arba jų priklijavimui prie metalo ar medžio. Purškiant nesisklaido ore, atsparūs drėgmei ir temperatūrai: ilgalaikiai iki +80°C ir trumpalaikiai iki +100°C. Ypač tinkami automobilių pramonėje. Sudėtyje nėra silikono ir chloro tirpiklių. 

PAVOJINGA! Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinant gali sprogti. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Neįkvėpti purškiklio. Vengti kontakto su oda ir akimis. Nemesti į kanalizaciją. Panaudotą flakonėlį išmesti į jam skirtą konteinerį ar atiduoti į tam skirtą atliekų surinkimo punktą. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti patekimo į aplinką.  DĖMĖSIO! Laikyti gerai uždarytą, atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Dirbant nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 C laipsnių temperatūroje. Po panaudojimo nebadyti ir nedeginti net tuščio. Valiklį panaudojus uždarose patalpose būtina jas išvėdinti - gali susidaryti sprogių medžiagų mišiniai. Saugoti nuo vaikų.