Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
Karštų klijų pagaliukai Buhnen A22075-300 12mm 1kg

Purškiami klijai nuolatiniam priklijavimui Tesa 60021

AKLT60021

19,95 €   16,49 € be PVM
19,95 €   |  16,49 € be PVM

Produkto aprašymas

Universalūs purškiami klijai nuolatiniam daiktų priklijavimui prie įvairių paviršių. Tinka gaminiams iš plastiko, audinio, odos, kartono, plėvelės, medžio. Tinka klijuoti putų polistirolį. Taip pat maketų, skelbimų, plakatų, fotografijų, dekoravimo elementų ant stendų, piešinių, brėžinių priklijavimui prie įvairių paviršių. Greitai džiūstantys.

PAVOJINGA! Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinant gali sprogti. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Neįkvėpti purškiklio. Vengti kontakto su oda ir akimis. Nemesti į kanalizaciją. Panaudotą flakonėlį išmesti į jam skirtą konteinerį ar atiduoti į tam skirtą atliekų surinkimo punktą. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti patekimo į aplinką.  DĖMĖSIO! Laikyti gerai uždarytą, atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Dirbant nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 C laipsnių temperatūroje. Po panaudojimo nebadyti ir nedeginti net tuščio. Valiklį panaudojus uždarose patalpose būtina jas išvėdinti - gali susidaryti sprogių medžiagų mišiniai. Saugoti nuo vaikų.