Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Pasco Fix, 50g

AKLPAFI50

15,35 €   12,69 € be PVM
15,35 €   |  12,69 € be PVM

Produkto aprašymas

Pasco-Fix - tai labai aukštos kokybės alfa-cianakrilato esterio pagrindu pagaminti skaidrūs pramoniniai klijai. Dėl aukšto distiliacijos laipsnio suklijavimo kokybė ypač gera. Pasco-Fix naudojami klijuoti medieną, plieną, aliuminį, porcelianą, stiklą, PMMA, gumą, kietą PVC, ABS, luraną ir kitus panašius plastikus tarpusavyje ir vieną prie kito.

Klijai netinkami klijuoti drabužius, popierių, tefloną, polietileną ir polipropileną.

Talpa: 50 g.

ATSARGIAI! EUH202 Cianoakrilatas, staigiai suklijuoja odą ir akis. H315+H319+H335 Stipriai dirgina odą, akis ir kvėpavimo takus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P271 naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P302+P352 Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 talpą utilizuoti laikantis vietinių reikalavimų.

Galiojimo laikas: 12 mėn.