Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Gruntas 3M UV universalus 236ml

AVL3MGR9403UV

35,70 €   29,50 € be PVM
35,70 €   |  29,50 € be PVM

Produkto aprašymas

3M Primer 94 gruntas naudojamas prieš plėvelės klijavimą. Gruntas naudojamas suaktyvinti lipnių plėvelių sukibimą su klijuojamu paviršiumi. Dažniausiai naudojamas tokiems chemiškai atspariems paviršiams kaip PE, PP, ABS, PET/PBT, betonas, medis, stiklas, metalas ir dažyti metaliniai paviršiai.

Prieš naudojant gruntą paviršius turi būti nuvalytas ir nusausintas. Gruntą suplakus, su teptuku vienodu plonu sluoksniu tepti ant paviršiaus. Leisti nudžiūti – kambario temperatūroje tai truks apie 5 minutes. Porėtus paviršius rekomenduojama tepti 2 kartus, po kiekvieno tepimo leidžiant gerai nudžiūti.

PAVOJINGA! Sudėtyje yra: Angliavandeniliai, C7, N-alkanų terpėje, izoalkanai, cikliniai junginiai; metilacetatas; maleino rūgšties anhidridas. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Mūvėti apsaugines pirštines. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. 4% mišinio sudaro nežinomo ūmaus oralinio toksiškumo sudėtinės medžiagos. Sudėtyje yra 23% sudėties sudaro nežinomo pavojingumo vandens aplinkai medžiaga.